top of page

Leif Olaf Monsen
Personlig Coach

 

Etter flere års arbeid med mennesker i utvikling så jeg et behov for å finne en metode som øker kreativitet og tro på egne evner og kunnskaper. Mitt valg falt på mindfulness som en metode for å oppleve en tilstedeværelse i livet. Dette har vist seg å være en svært effektiv metode på de aller fleste plan. Spesielt har jeg satt fokus på bedriftsledelse og lederutvikling. Jeg ser også et stort potensial i det å løfte opp bedriftens ansatte til et nivå hvor de yter mer, men samtidig føler at de blir mer tilfredse med det arbeidet de utfører. Forskning i den senere tid har vist at en ledelse med en mer mindfull tilnærming til sine medarbeidere resulterer i redusert sykefravær og økte prestasjoner og høyere kvalitet på det arbeidet som skal utførers.

Ønsker du og din bedrift å vite hva vi kan tilføre din bedrift?

Ta kontakt med oss. Bruk gjerne kontaktskjema nedenfor.

bottom of page