top of page

Vi tilbyr cooperate mindfulness trening for bedrifter og enkeltpersoner.

Selskapet Indre Styrke har utarbeidet et eget treningsprogram som sømløst kan implementeres i LEAN og TPM prosesser. Det er selvfølgelig også fult mulig å benytte seg av dette verktøyet som et enkeltstående produkt.

Cooperate mindfulness programmet fokuserer blant annet på følgende punkter:

Styrke kommunikasjon i mellom ledelse og ansatte. ( Dette gjelder både i administrasjon og produksjon)
Forbedre flyten av kunnskap og erfaringer i fra ansatte til de instanser som fatter beslutninger, Kvalitetssikre beslutningsprosessen.
Øke følelsen av tilhørighet hos de ansatte i bedriften og på den måten skape større stabilitet og forutsigbarhet i arbeidsstokken.
Forebygge stresslidelser og sykdom.

Våre tjenester er tilgjengelige for alle former for bedrifter og organisasjoner i næringsliv og offentlig sektor. 
Konsulenter og kurs instruktører er bundet opp av vår taushetserklæring slik at vi er et trygt alternativ som tilbyder av interne opplæringsløp.

 

Som en tileggstjeneste tilbyr vi også Indre Styrke mindfulnesss coaching til enkeltpersoner og mindre grupper. Se egen side for videre opplysninger.

 

Klikk her for å gå til siden for Mindfulness Coaching

bottom of page