top of page

ET ØNSKE OM FORANDRING ER DET FØRSTE SKRITTET MOT 

SUKSESS

”The mind is just like a muscle-

  The more you exercise it, the stronger i gets,
  and the more it can expand”

    Idowu Koyenikan

HVA KAN VI GJØRE

Vi kan tilby deg som bedrift eller som enkeltperson trening i vårt konsept Indre Styrke – Cooperate mindfulness.

Kort sagt så tilbyr vi en tjeneste som er utviklende og kvalitetsikrende for hele organisasjonen og de personene som er involverte i driften.

Vår metode er basert på en styrket kommunikasjon på tvers av organisasjonen og ikke minst en effektivisering av arbeidsflyten på en positiv måte. De teknikker vi benytter oss av i vårt program har også vist seg å ha en sykdoms og stress reduserende effekt.

About

Hvordan kaN vi HJELPE?

Som privatperson:

Er du klar for å ta kontroll over dine personlige utfordringer og vansker i hverdagen? Velg oss som din coach eller terapeut på Indre Styrke.com. Vi har mange års erfaring og kompetanse innen coaching og terapi, og kan tilby deg en bred kunnskap om ulike teknikker og metoder for å håndtere dine personlige utfordringer.

 

Les mer om vårt tilbud til private

 

Som firma, organnisasjon eller lignende:

Vi ønsker å hjelpe deg og ditt firma / organisasjon til å få en bedre hverdag. Våre metoder avdekker de skjulte resursene som ligger i enhver bedrift / organisasjon.

På den måten kan vi skape et bedre arbeidsmiljø for ledere og ansatte, fjerne stress relaterte problemstillinger og øke effektiviteten uten at det går ut over trivsel og arbeidsmiljø.

 

Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang. Vi ser fram til å høre i fra deg.

Bruk gjerne vårt kontaktskjema nedenfor.

Contact
bottom of page